V současné době se sbor skládá z 20 členů výjezdové jednotky, 60 členů sboru dobrovolných hasičů a z 25 dětí. Nejmladší je Simonka, jíž jsou pouhé čtyřy roky. Nejstarším stále ještě aktivním členem je Ladislav Prošek, narozený v roce 1924, který kromě členských aktivit píše o činnosti sboru články.
Speciální pozornost věnuje sbor výchově mladých hasičů.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

„Ve Lhotě je práce s dětmi tradiční, jelikož rodiče působící ve sboru přivedou automaticky i své děti. Přechází to z otce na syna. Schůzky se konají každé úterý, a to včetně prázdnin. Většinu času nám zabere příprava na závody. Děti se učí typografické znaky, vázat uzle, znaky odbornosti. Je nás pět vedoucích a vždy si malé hasiče rozdělíme mezi sebou po menších skupinkách,“ řekla Jana Nováková, velitelka malých hasičů a starostka obce.
Obec každoročně pořádá velkou dětskou soutěž, které se účastní i dětské hasičské sbory z širokého okolí.

Sbor lhotských dobrovolných hasičů se může také pochlubit četnou účastí na krajských kolech soutěží. Především dvě ženská družstva velmi úspěšně reprezentují.

Jednotka je vybavena dvěma vozidly CAS 23 Tatra a Avia, z nichž Tatra je od února podrobena repasi.
Průměrný počet výjezdů se pohybuje okolo 25 ročně.

„Letos jsme zatím měli pouze jeden výjezd právě z důvodu opravy auta. Co se týče náročných zásahů nemohu nezmínit listopadový výjezd k hořící novostavbě v Bělči. Uchráněné hodnoty zde činily asi pět milionů korun, přičemž škoda nepřesáhla 150 tisíc korun,“ zavzpomínal Jan Kohout, strojník výjezdové jednotky.

Všichni členové této jednotky podstoupí každoročně řadu odborných školení. Nemalou posilou je osm příslušníků vyškolených v práci s dýchací technikou, šest strojníků, vyškolení kolegové na práci s motorovou pilou a čtyři velitelé družstev.

„Rozhodně se hasičina, dá brát jako koníček, ale hodně finančně náročný a bez pomoci obce by to rozhodně nešlo. V rámci možností je spolupráce výborná, i když peněz není nikdy dost,“ dodal Jan Kohout.

Jednotka zasahuje na území celého Kladenska. Vzhledem k umístění obce je někdy povolána i do berounského nebo rakovnického regionu.

„Hlavní pro každý zásah je vzájemná důvěra mezi členy. Pokud se nebudu moci spolehnout na parťáka za mnou, nemohu jít do akce. V našem sboru se všichni známe dlouho, a tak si vzájemně věříme,“ zhodnotil vztahy ve sboru Jan Kohout.