Není známo, kdo byl zakládajícím členem a lze se pouze domnívat, jak to všechno začalo. Nejstarší doložitelné informace pocházejí z roku 1937, kdy měli plchovští dobrovolníci dvacet dva členů a sedmadevadesát přispívajících. Ohni vyjížděli vzdorovat s ruční koňskou stříkačkou, která je pro budoucí generace zachovaná v plně funkčním stavu v hasičské zbrojnici plchovských hasičů.

Svou odvahu prokázali lidé sv. Floriána nejen při boji s ohněm, ale i v napjatých dobách našeho státu. Ve válečném roce 1940 se sbor účastnil slavnostního otevření Hasičského domu ve Slaném. Tento čin byl v dobách protektorátu velmi odvážný, jelikož sbory dobrovolných hasičů takto reprezentovaly svou národní hrdost.

V současné době Sbor dobrovolných hasičů Plchov čítá 33 mužů, 12 žen a 25 dětských požárníků.

„Děti nám dělají opravdu radost. Téměř v každém ročníku požárních soutěží a ve hře Plamen se umísťují pravidelně na prvních třech místech. Mladší ročníky vybojovaly první místo v soutěži Plamen a za ročník 2006/2007 se umístili na prvním místě v hasičské lize. Stejně úspěšná je i starší mládež, která se může pochlubit druhým místem v loňském ročníku Plamenu,“ popisuje s radostí úspěchy budoucích požárníků starosta obce Jaroslav Beneš, sám dobrovolný hasič.

Za úspěchy malých dobrovolníků nezaostává ani ženské družstvo, jež sklízí úspěchy v okresní soutěži PS2. Dokonce mají připsané první místo v okrese za rok 2006.

Při výjezdech se chlapi spoléhají na svou Tatru Máňu. Ačkoliv má v rodném listě napsán rok 1976, je velmi spolehlivá a vždy dojede na místo určení. Další výjezdovou technikou je Tatra 851 CAS 32.

„V průměru počítáme čtrnáct výjezdů ročně. Když by v tuhle chvíli zazněl signál, tak do čtyř minut je naše jednotka schopná vyjet. Dopoledne je situace horší, jelikož většina chlapů je v práci, ale vypozoroval jsem, že povětšinou hoří večer a hlavně v neděli,“ říká s lehkým úsměvem starosta.

V tak malé vesničce jako je Plchov působí dobrovolní hasiči coby vzrušivý element. Pořádají společenské akce, jako jsou bály a různé zábavy přímo v prvním patře hasičárny. Minulý rok uspořádali plchovští požárníci sázení stromků na místním hřišti spojené s opékáním buřtů.

„Z naší strany se nejedná o nic nuceného. Zvláštní poděkování, i když mnohými nedoceněné, patří především bývalému starostovi obce Miroslavu Valentovi. Pod jeho vedením byla vybudová nová hasičská zbrojnice z bývalé sušárny chmele a byla za pomoci dotací Středočeského kraje zakoupena Tatra 815 CAS 32 pro potřeby JPO3,“ dodal současný starosta a požárník v jedné osobě.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.