Od roku 1968 zastával funkci jednatele sboru, kde bylo jeho organizačních schopností využíváno nejen na poli represe a prevence, ale i při provádění kulturních akcí, výletních zájezdů a v neposlední řadě i soutěží. Za jeho dlouholetou aktivní činnost se SDH v Poštovicích umisťoval vždy na předních místech nejen v rámci okresu, ale i kraje.

Antonín Prokop nedobrovolně odešel z našich řad dobrovolných hasičů po delší nemoci v červenci roku 2008. Za jeho nezištnou práci ve sboru mu patří velký obdiv a dík.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE