Na setkání dorazily desítky hasičů z Velvar, ale také vážení hosté, kteří byli stejně jako místní dekorováni medailemi za svoji činnost a pomoc velvarskému sboru. Jak potvrdil Libor Šulc, člen výboru SDH Velvary, mezi pozvanými a oceněnými osobnostmi nechyběl například starosta Velvar Radim Wolák, starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková.

Ocenění dále obdržel předseda Sdružení pro obnovu hasičských tradic Jindřich Hejduk, dále bývalý ředitel kladenských profesionálních hasičů Jan Žižka, někdejší dlouholetý velitel hřebečských dobrovolných hasičů Jan Šilhán a v neposlední řadě starosta Okresního sdružení hasičů Martin Zuska. Mimo to bylo medailemi poctěno dalších 15 členů SDH Velvary. Ten v současné době čítá 121 členů, z toho řádných dospělých je 79 a 42 mladých hasičů.

„Slavnostní valné hromady se zúčastnilo více než sedmdesát lidí. K dobré náladě v úvodu a závěrem hrou na harmoniku přispěl mladý velvarský hasič, školák Ondřej Hudeček. Hlavní program oslav máme ve městě přichystaný na sobotu 18. května. Začíná v 9 hodin na náměstí Krále Vladislava, o hodinu později následuje přehlídka 59 sborů a jejich hasičských praporů. Odtud se průvod v 11 hodin přesune průvod na hřbitov k uctění památky zakladatele sboru Karla Krohna. Dynamické ukázky činnosti hasičů s historickou a moderní technikou na náměstí začínají hodinu po poledni. Po celý den je připraven i další doprovodný program. Slavnosti vyvrcholí hasičskou zábavou na sále Záložny ve 20 hodin,“ uzavřel Libor Šulc.