Nejinak tomu bylo dne 27. ledna 2006, kdy byl nahlášen požár zemědělského objektu. „Jednalo se o požár stodoly na pozemku místní občanky, ve které byl zaparkován osobní automobil. Bylo zjištěno, že požár je již v plném rozsahu hoření a celá stodola je zasažena požárem. Hrozilo rozšíření plamene na střechu přilehlého domu. Vzbudili jsme majitelku a odvedli. Vyšetřovatelem HZS byla stanovena příčina vzniku požáru: samovznícení uhlí od zaparkovaného vozidla,“ dovyprávěl.

O KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE