V budoucnosti by se měl stát víceúčelovou budovou evropského významu, v níž se důmyslně propojí staré a nové části tak, že vzniklé prostředí bude samo o sobě inspirovat k nejrůznějším pohybovým i společenským aktivitám. Chodit do Sokola bude přirozenou, zároveň prestižní záležitostí.

Studie obnovy Tyršova domu byla svěřena do rukou Josefa Pleskota, nejlepšího současného českého architekta, který cit pro revitalizaci technických a kulturních památek uplatnil kupříkladu při rekonstrukci Dolních Vítkovic, ale také v Benešově, kde byla podle jeho návrhu přestavěna radnice, nebo v Litomyšli, kde upravoval celé Zámecké návrší včetně objektu regionálního muzea.

Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola, na ztvárnění od Jakuba Špaňhela.
Sokol je od svého vzniku i inspirací pro umění

Vedení Sokola oslovilo Josefa Pleskota také v souvislosti s jeho vzácnou schopností nově interpretovat místo, aniž by přišlo o staletí se vyvíjející charakter, jako je to právě v případu Tyršova domu. Jeho srdce, Michnův palác, patří k vynikajícím ukázkám reprezentačního pražského stavění ve stylu pozdní renesance a baroka.

Základními myšlenkami architektonické studie, která vznikla v průběhu let 2019 a 2020, je důsledné odstranění bariér a zpevnění vnitřního komunikačního skeletu, napojeného na centrální společenskou halu s hlavním vstupem symbolického významu. Díky tomu se areál zpřehlední, dostane jasnou strukturu a návštěvník se v něm bude pohybovat s jistotou, aniž by bloudil, jako se to nyní často stává.

Kavárna i taneční tělocvična

Hala bude napojena na kavárnu, multifunkční sál, výstavní galerii, hudební klub, taneční tělocvičnu a celý komplex lázní. Většina z toho bude zvenku prakticky neviditelná, protože návrh předpokládá, že budou vybudovány rozsáhlé podzemní prostory, do nichž se nové objekty hladce začlení. Suterén propojí Michnův palác i palác postavený před stoletím podle projektu Františka Krásného, přičemž oba monumenty projdou důkladnými opravami, na něž už dlouhé roky čekají.

Nejvýraznějším prvkem revitalizace se stane centrální vstup na nádvoří, v těžišti celého areálu. Bude z dálky viditelná. Dostane formu homolovité věže z oceli a skla porostlé břečťanem a nebude jenom „pro okrasu“: bude sloužit jako akrobatická tělocvična s přístupem veřejnosti na představení tzv. nového cirkusu. Současně bude vyjadřovat sebevědomí a předznamenávat roli, kterou chce Česká obec sokolská sehrávat v celé české společnosti.

Starostka Sokola Hana Moučková
Jsme jako rodina, jsme tu pro všechny, říká starostka Sokola Hana Moučková

„Tyršův dům by měl být jasně formulovanou zprávou o naší přítomnosti,“ je přesvědčen architekt Josef Pleskot, „měl by ukázat, jací jsme, jestli jsme schopni být velkorysí, stateční a čestní tak, jako byli naši předkové, k jejichž odkazu se hlásíme“.

Zatím se můžeme těšit z propracovaného modelu. Pokud se ho podaří do roku 2030 zhmotnit, bude to architektonická událost, kvůli níž se bude jezdit na pražský Újezd z celého světa. Bude to svého druhu zázrak.

Autor: Petr Volf