Vlokalitě současné sauny a hokejbalové arény v sousedství zimního stadionu se dnes konal proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).A dopadl dobře."Padly tam nějaké připomínky týkající se parkovacích míst proinvalidy. ta by měla být využitelná jak pro novouarénu, tak pro stávající zimní stadion," informoval 1. náměstek primátora Kladna Miroslav Bernášek. Dodal, žedebata byla vedena také na případné dopravní napojení arény na stávající komunikaci.

"Jinak to bylo celkem bez problémů. Teď ještě poběží připomínkové řízení a poté může být vydáno rozhodnutí o umístění stavby," doplnil Bernášek.

Jak na tom je projekt co se týče finančního zabezpečení, o tom mluvil Bernášek pro Kladenský deník už v týdnu. „Příslib finanční podpory tu je dále, ale nemáme ho na papíře. Ještě totiž není definitivně rozhodnuto o umístění stavby u zimního stadionu. V pátek je veřejné projednávání EIA a tam se ukáže, jestli zde hala může stát, nebo jestli se najdou vlivy, které by negativně ovlivnily prostředí u zimáku,“ tvrdí první náměstek primátora Miroslav Bernášek. Dodává, že tým magistrátu také sbírá informace a zkušenosti pro takhle velké výběrové řízení, hlavně jaká by měla mít kritéria smlouva.

„Víme, že výběrová řízení na tak velkou akci se nedělají denně, proto se musíme připravit. Ve hře mohou být velké firmy. Už proto chceme, aby jednání nevedla jen ODS, byť máme většinu, ale aby debata o tom šla napříč politickým spektrem. Samozřejmě v komisi budou i odborníci,“ uklidňuje Bernášek. Podle něj, pokud vše poběží jak má, by mohl magistrát výběrové řízení vyhlásit v září. „Podmínkou je zmíněný přílib finančních prostředků, který zatím vypadá dobře. Také je nutné schválení akce Integrovanou podporou rozpočtu města (IPRM) a jeho akceptace krajem. Toto se uskuteční po prázdninách,“ reaguje radní.

Ten upozornil, že plánovaná stavba arény nesmí omezit ostatní investice města. „Jsme schopni toho dosáhnout. Jde o sto padesát až dvě stě milionů rozložených na tři roky. Podobnou investicí byl aquapark a nemyslím, že by v té době nějak ostatní investiční akce polevily,“ hájí plán města Bernášek.

Je také rád, že až devadesát milionů korun ušetří město za pozemky, jež původně chtělo koupit v Kročehlavech. Některé z těchto peněz použije magistrát na stěhování sauny, hokejbalu či dostavby haly Bios. „Hlavně nechceme, aby sauna ani hokejbal měly výpadek. Sauna bude v areálu letního koupaliště pod bývalými šatnami, kde nás rekonstrukce celé jednotky vyjde zhruba na pět milionů. Hokejbalu se ujal kraj, hřiště by mělo být v sousedství sítenského, kde už jedno stojí. Hodně věcí z hokejbalu se navíc dá přestěhovat: kabiny, osvětlení, mantinely, sedačky, vrchní část tribuny. Bioska pak bude na Sletišti buď místo dost nevyhovující atletické haly anebo vedle ní. O tom se ještě jedná,“ informuje Miroslav Bernášek.