Jede sevlakem: odjezd z Kladna je ve13.29, z Prahy hl. n. 14.39 hodin. Zpět se jede podle domluvy na místě. Někdo rovnou na Prahu,jiný přes Vídeň nebo jinudy.

"Vstupenky budeme kupovat najednou, proto je nutné, aby ti, kteří pojedou jinak než s námi vlakem - týká se to zejména autařů -během odpoledne zavolali přesný a závaznýpočet lidí na telefon 608 481 451. Vstupenky pak dostanou oproti obnosu120 korun za kuspřed stadionem u turniketů kevstupu pro hosty. Na individuální žádosti u pokladny nebude brán zřetel," upozorňuje jeden z šéfů kladenského fanklubu Jaroslav Zelenka.