Středeční dopoledne pátého listopadu patřilo v hudebním sále velvarského městského muzea místním středoškolákům. Studenti zde besedovali se spisovatelem, konferenciérem, bývalým majitelem Arbesova knihkupectví a především literárním znalcem Vratislavem Ebrem.

Nové vedení střední odborné školy sociálně správní v čele s novým ředitelem Jiřím Hampeisem připravilo v letošním školním roce pro žáky kromě výuky i spoustu doprovodných programů, mezi které patří právě besedy, exkurze, výlety s odborným programem a další zpestření vyučovacích hodin.
Ebr se ukázal jako fundovaný popularizátor literárních kuriozit a sběratel zajímavostí i pikantností ze života našich i světových literátů, čímž umožnil studentům nahlédnout na vážné literární umění i ze strany nevážné.

Nejživěji šedesátičlenné publikum reagovalo na pohledy do soukromí našich spisovatelů, zejména Josefa Čapka, Boženy Němcové či Jaroslava Seiferta. Velký ohlas vzbudilo rozdávání knížek, z nichž každá byla kuriózní jiným způsobem.

Hlavní protagonista byl naopak hodně zaskočen neznalostí studentů, kteří nebyli schopni vyjmenovat ani jednu z knih kupříkladu Karla Čapka či Ondřeje Sekory a dalších slavných literátů.

„Nemám to studentům za zlé a věřím, že u některých šlo jen o ostýchavost. Mnoho školáků spolupracovalo výtečně, ale mladí lidé by měli dát literatuře ve svém životě mnohem větší prostor,“ zhodnotil Vratislav Ebr jinak vydařenou besedu.

Zdeňka Ortová