„Na přednášce se zájemci dozví informace o buddhistickém vnímání světa, o praktických metodách měnících naše prožívání životních situací i způsobu, jak tyto metody používat. Buddhisté díky nim získávají odstup od rušivých emocí, jako je hněv, žárlivost či pýcha. Na závěr přednášky bude věnován prostor pro případné dotazy a rovněž proběhne krátká meditace,“ sdělil Michal Povolný, člen kladenské meditační skupiny buddhismu Diamantové cesty.

Dva a půl tisíce let starý tibetský buddhismus Diamantové cesty v sobě nese prvky náboženství, filosofie i psychologie a inspiruje stále více lidí západních kultur. V Česku se rozvíjí zejména díky iniciativě lamy Oleho Nydahla. Ten je jedním z prvních Evropanů, který se mohl naučit schopnostem a vědomostem dříve uchovávaným jen na Východě. Od té doby nepřetržitě cestuje po světě a předává učení, která byla v Tibetu již téměř zničena.

Od roku 1994 jezdí tento buddhistický učitel do Česka pravidelně nejméně dvakrát ročně. V současnosti v České republice existuje okolo 50 meditačních center a skupin, kde se scházejí lidé, pro něž se tento duchovní směr stal celoživotní inspirací. Po celém světě pak existuje více než 450 center, které spadají pod tradici tibetského buddhismu Diamantové cesty školy Karma Kagjü, založených žáky lamy Oleho Nydahla.

„Buddhismus Diamantové cesty může nabídnout západní společnosti idealismus bez nutnosti víry v dogmata a rozvoj všech dokonalých vlastností mysli. Mně osobně přináší praktikování buddhismu Diamantové cesty určitou vyrovnanost, radost a rozvoj,“ říká Radomír Růžička, který je žákem lamy Oleho Nydahla od roku 1996 a také jedním z mála cestujících učitelů, kteří jím byli pověřeni, aby buddhismus Diamantové cesty učili v České republice.

„Když se cítíme dobře, myslíme si, že svět je krásný a náš život má smysl. Když jsme však nespokojení nebo se cítíme špatně, zdá se nám všechno ošklivé a šedé. Nemění se ale svět, nýbrž nastavení naší mysli. Vědomí, že doopravdy existují metody, díky kterým můžeme sami rozhodovat o tom, co se děje, před námi otevírá nový prostor,“ prohlásil Lama Ole Nydahl.

Co je buddhismus: Náboženský směr, který vznikl před 2 500 lety v Indii. Na buddhismus lze pohlížet jako na soubor nástrojů, které nám umožňují vidět věci takové, jaké doopravdy jsou, teď a tady. V buddhismu nejsou žádná dogmata ani tabu. Buddhova učení mají za cíl plný rozvoj a svobodu těla, řeči a mysli.