Na počátku jara totiž Indové slaví veselý svátek Hólí, při němž se posypávají pestrými barvami. Vzápětí přichází svátek Pateti, oslavující stvoření ohně. Při tomto svátku se symbolicky zapaluje oheň a přikládají obětiny, což mohli na vlastní oči shlédnout i návštěvníci slánského divadla v rámci zahajovacího večera Dnů indické kultury.

Náš sbor přispěl ke slavnostnímu průběhu zahájení indickou hymnou Jana-Gana-Mana a patriotskou indickou písní Vande Mataram, které jsme zazpívaly v originálním znění.

Jen co dozněly poslední tóny indické hudby, změnily jsme repertoár na písně, které jsou obvyklé v našich zeměpisných šířkách.

Na Zelený čtvrtek jsme přijaly pozvání a zazpívaly v kostele Všech svatých v Knovízi. Před zcela zaplněným kostelem zazněly skladby latinské a capellové, ale i romanticky laděné v angličtině.

Více jak hodinový koncert proběhl v přátelské atmosféře. Publikum si svým potleskem vyžádalo i přídavky. A velikonoční atmosféru podpořil i knovízský starosta Vítězslav Richter, který všem návštěvníkům i členkám sboru rozdal na závěr krásně barevná velikonoční vajíčka.

Děkujeme všem příchozím návštěvníkům a i my se budeme těšit na další hudební setkávání.

AUTORKY TEXTU: Dagmar Machálková a Alena Šandová (komunity)