Prostřednictvím dataprojektoru, desítek fotografií, včetně informací na rollerech a velmi cenných materiálů a předmětů ze svých sbírek oživil Martin Nič vzpomínky na slavné dny osvobození ve Slaném na sklonku druhé světové války.

Příchozí měli možnost porovnat známá místa jak vypadala tehdy a nyní, i to, jaký byl život ve Slaném v květnových dnech před dvaasedmdesáti lety. Na konci cyklu ředitelka Knihovny Zoja Kučerová společně s pracovnicí studovny Lucií Steinbrecherovou poděkovaly všem za úspěšné ukončení cyklu a nejvěrnějším návštěvnicím předaly pamětní listy. Jubilejní desátý ročník Setkávání zahájí na podzim v říjnu.