Projekt Zavěšená vstupenka vznikl před dvěma lety v brněnském Divadle Polárka. Cílem je umožnit dětem ze sociálně slabých rodin získat stejné kulturní zážitky jako mají jejich vrstevníci.

Přispět může každý divák. Stačí jen, když k nákupu vstupenek pořídí ještě jednu označenou jako „Zavěšená vstupenka“. Tu si pak buď vytiskne, nebo vyzvedne na pokladně a zavěsí ji na strom ve foyer divadla.

Produkce divadla vstupenky předá zástupcům kladenských neziskových organizací a ti je rozdistribuují přímo do konkrétních rodin.

„Pro děti může být tento projekt prvním setkáním s principy charity a anonymního obdarovávání potřebných. Na snadno představitelném příkladu si dítě může uvědomovat, že i kolem něj existuje neštěstí a chudoba a že je v jeho moci dělat drobné radosti tam, kde to má smysl,“ vysvětlila koordinátorka projektu Karolina Ondrová.