Začněme od toho, co dělá divadlo divadlem. Starý rok přinesl mnoho nových inscenací. Hned na začátku roku 2007 se herci utkali s jednou z nejsložitějších látek, jakou světová dramatika nabízí, se Shakespearovým Hamletem. Za roli Hamleta získal Lukáš Homola cenu kladenského obecenstva jistě právem.

V dubnu divadlo uvedlo převlekovou komedii Charleyova teta a trouflo si i na současnou komorní hru norské autorky Marit Tusvikové Plíseň. Poslední zmiňovaná inscenace se stala významnou hned z několika důvodů.

Premiéry se zúčastnila samotná dramatička, která ocenila herecké výkony obou dam (Jany Jiskrové a Zuzany Mixové) a zároveň se představení, které je uváděno komorně „mimo“ hlavní sál, setkalo s nebývalou odezvou publika a bylo vyhlášeno inscenací roku.
V květnu divadlo rozšířilo své řady o nového člena Štěpána Benoniho, který v té době čerstvě absolvoval konzervatoř a dnes je již právoplatným článkem uměleckého souboru, o čemž se sami můžete přesvědčit například v inscenaci Petra Svojtky Lakomec, ve které hraje suverénního Harpagonova syna Kleanta.

V loňském roce rozhodně nechyběly ani tradiční mimoinscenační akce jako Podívejte, divadlo! a Malé kladenské Dionýsie, které se tentokrát odehrávaly především ve znamení sloučení činohry s loutkovým Divadlem Lampion.
Už během letních prázdnin se v divadle začaly zkoušet Vzdálené ostrovy. Hru současného skotského dramatika Davida Greiga u nás režírovala Věra Herajtová.

Další premiérou byl již zmiňovaný Molièrův Lakomec, klenot světové komediální klasiky, v našem provedení posunutý do doby současné, kdy je otázka peněz a hromadění majetků problémem stále aktuálnějším a burcujícím.

Do hlavní role byl obsazen Zdeněk Dolanský a vy jej máte možnost vidět v netradičním výkonu, který pojednává Lakomce jako člověka, který se dokáže lidsky trápit a vzbuzuje posměch stejně tak jako lítost.

Poslední premiérou roku 2007 se stala Gogolova Ženitba, kterou nazkoušel režisér Ondřej Lážnovský.

Kromě toho jste v prosinci měli možnost vidět první módní přehlídku ve Středočeském divadle, zúčastnit se adventního odpoledne s Mikulášem, v rámci kterého každoročně uvádíme pohádku pro děti, nebo s námi oslavit příchod nového roku na tradičním silvestrovském představení.

Je za čím se ohlížet. Divadlo má za sebou rok plný poctivé práce lidí, kteří mají na mysli především spokojenost svého diváka.

Nač se tedy můžete těšit v roce 2008? Je samozřejmostí, že pro vás již divadlo chystá řadu pozoruhodných inscenací.

Hned první premiérou v novém roce bude Shakespearův Macbeth, kde se vám v hlavní roli bude moci představit nový člen hereckého souboru Tomáš Petřík.

Od února do května se pak každý měsíc můžete těšit na jedno představení v rámci chystané přehlídky nezávislého divadla 4 x JINAK, kde vám chceme představit divadlo různých směrů, žánrů a forem.

Vážení diváci, přejeme Vám do nového roku mnoho chvil kulturního opojení a přijměte po mnohé večery i dny společnost vašeho Středočeského divadla.