Sedmačtyřicetiletý Tomáš Záborec používá při své tvorbě specifickou výtvarnou techniku, díky níž zhotovuje jedinečné velkoplošné obrazy – dřevomalby vznikající nanášením barev na dřevěný podklad.

Vzniklé obrazy a dřevěné artefakty inspirované přírodou jsou při návštěvě výstavních prostor jedinečným zážitkem, který ve vás zůstane na celý život. A to i díky tomu, že si na výtvarníkovo nevšední dílo můžete sáhnout, což se ve výstavních síních spíše nestává. Na své si zde přijdou proto i děti, které jindy dospělí od obrazů odhánějí, aby je nepoškodily.

Expozice má dokonce v podtitulu - Výstava, které se můžete dotýkat, a která se dotkne vás. Přehlídka všech ročních období, které ze Záborcových obrazů přímo vyzařují, ohromí přívalem osvěžující pozitivní energie.

„Metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů - možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa. Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně jakýmsi symbolickým "zářezem" do podvědomí zúčastněného diváka,“ vysvětluje Tomáš Záborec.

„Když jsme s rodiči začali před čtyřiceti let jezdit na Slovensko, turistika nebyla tak rozšířená jako dneska. Chodili jsme po cestách, kde prošel maximálně jednou za pět let značkař a téměř jediného koho jste mohli potkat, byl tak akorát medvěd. Slovensko byl pro mě asi ten nejdůležitější základ k mému vnímání přírody a mého výtvarného pojetí,“ řekl při vernisáži výtvarník.

Kromě velkoplošných dřevěných desek a hranolů různých tvarů a velikostí opatřuje výtvarník vrypy a nátěry například i dřevěné sportovní náčiní jako jsou lyže nebo sáně, přičemž stranou jeho zájmu nezůstávají hudební nástroje. Důkazem jsou originálně vymalované housle nebo kytara. Pozadu však nezůstávají ani věci běžné potřeby, jako třeba stará židle, ze které se rázem stává umělecké dílo.

Přestože Tomáš Záborec zatím pokračovatele ve svých třech dětech nemá, i když mají rovněž výtvarné cítění, velký vztah ke dřevu má přítel jeho nejstarší dcery Karolíny, Tomáš Beneš. Díky svému povolání přispěl tento mladý truhlář do aktuální expozice dřevěnými miskami ze své dílny, které autor výstavy opatřil rovněž originální výzdobou.