V Malé galerii České spořitelny v Kladně byla zahájena výstava fotografií Jáchyma Klimenta s názvem Kartografie. Autor studuje třetím rokem na katedře fotografie pražské FAMU a jeho výstava v této galerii vystřídala lednovou výstavu jeho otce Lukáše Klimenta.

V dramaturgii galerie se jedná o záměrné následné zařazení výstav, aby došlo k volné konfrontaci díla obou autorů, a tak bylo naplněno nebo vyvráceno známe tvrzení, že jablko nepadá daleko od stromu.

Prvoplánové porovnání obou výstav by se mohlo zdát jednoznačné. Zatím co otec Lukáš se vyjadřoval na své výstavě v barvě, syn Jáchym prezentuje výhradně snímky černobílé. To by však bylo porovnání velice povrchní a prvoplánové.

Obě výstavy totiž mají společného jmenovatele a tím je civilnost tvůrčího projevu, téměř jakási normálnost, neefektivnost záběrů. Ani jeden z nich totiž nechce ohromovat a šokovat. Své poselství sdělují vnímavému divákovi na téměř banálních záběrech a může tak dojít i k nedorozumění, nebudeme-li fotografie vnímat pozorně.

Zatím co Lukáš Kliment ve výstavě s názvem Rozhraní zaznamenával předěly pevniny a moře, tedy jednotné téma výstavy ( i když někdy narušené symbolikou), Jáchym zobrazuje místa, která navštívil a to jak u nás, tak v zahraničí. Snímky, jež nazývá Kartografií, však nejsou popisnými obrázky z cest, ale velice subjektivním nazíráním na svět okolo sebe. Je třeba se nad jednotlivými fotografiemi zastavit a zamyslet.

„Jeho fotografie se nachází v jakémsi bezčasí, nepomáhají si přehršlí znaků popisujících současnou společnost …autor vyhledává stopy lidské přítomnosti v krajině …každý snímek je malým rébusem, hádankou, jež nabízí mnohoznačné odpovědi. To přispívá k znejišťující atmosféře, která fotografie obklopuje,“ uvedla v zahajovacím slově vernisáže teoretička fotografie Helena Musilová.

V dnešní době, která se vyznačuje barevností a digitálními zásahy do fotografií, představují snímky Jáchyma Klimenta zajímavý příklon k tradici černobílé analogové fotografie a navazují tak na tradice českého subjektivního dokumentu.

Výstavu můžete v Malé galerii zhlédnout až do 3. března 2009 v otevíracích hodinách spořitelny.