„Konferenci tradičně organizuje spolek Wotrubia, spolupořadateli jsou Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Občané města Slaného. Finanční příspěvek poskytlo město Slaný a Středočeský kraj, částečně přispěl též spolek Wotrubia,“ informoval Pavel Bartoníček, zastupitel města Slaný, předseda organizačního výboru konference, editor sborníků z edice Historie Slánska ve XX. století a zakládající člen spolku Wotrubia.

Letošní ročník nabídl velmi zajímavá a dosud neprobádaná témata. Všichni, kdo ze Slaného i regionu dorazili, nelitovali. „Většina příspěvků byla věnována často pozapomenutým ale přesto pestrým lidským osudům rodáků či obyvatel regionu. Nezřídka na pozadí historických událostí, přesahujících náš region. Jednotlivá vystoupení ukázala, že bádání o naší minulosti a lidech, kteří ji utvářeli, nikdy nekončí. Stále je co a koho objevovat a tak zaplňovat pomyslná bílá místa minulosti,“ řekl Pavel Bartoníček.

Doplnil, že letošní ročník přivedl do slánské auly mezi přednášející překvapivě dva zastupitele, protože kromě něho vystoupil i Luboš Šmehlík. Ten přiblížil československou účast v tzv. první válce v Zálivu, od které letos uběhlo již 30 let.

Stěhování knih do nového depozitáře.
OBRAZEM: Vědecká knihovna převezla do nového depozitáře půl milionu svazků

„Je těžko vyzdvihovat některé z příspěvků, protože já jsem vždy nadšený ze všech. Diváci se zdáli být nejvíce zaujati osudy třebechovického rodáka generála Neumanna a překvapivými podrobnostmi a souvislostmi, týkajícími se odsouzení Jaroslava Jana Pály,“ pokračoval Pavel Bartoníček v hodnocení konference. Zakončil informací, že celý průběh byl natáčen na video a jednotlivé příspěvky budou postupně zveřejňovány na www.facebook.com/Konferenceslany.

Všichni, kteří se zajímají o dosud neprobádanou a nepublikovanou historii Slaného, ale i celého regionu Slánska a Kladenska ve dramatickém 20. století a nemohli na konferenci dorazit, si mohou poslechnout veškeré příspěvky a počkat pak na tištěný sborník. V něm budou obsaženy všechny informace ještě v širším rozsahu, než umožňují jednotlivé konferenční příspěvky.

Z programu čtrnácté historické konference:

1. Václav a František Cifka. Rodáci z Třebíze a jejich cesta na dvůr portugalského krále a budyňskou radnici (Jaromír Tlustý)

2. Pozapomenutí cukrovarničtí podnikatelé na Slánsku, aneb bratři Beniesové ve Zvoleněvsi 1888-1908 (PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. Michal Novotný, Ph.D.)

3. Teorie filmu v myšlení Karla Scheinpfluga (Mgr. Milan Hes, Ph.D.)

4. Rakousko-uherští námořníci ze Slánska (Lubor Kunc)

5. Sebevraždy vojáků ze Slánska 1914 – 1920 (Ing. Bc. Pavel Bartoníček)

6. Hasič a odbojář Josef Sušánek. Příběh muže, který neprozradil (Jáchym Pešata)

7. Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda (Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.)

8. Soudní proces Jaroslava Jana Pály a společenská atmosféra prvních poválečných let (PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.)

9. Ze Slaného k osvobození Kuvajtu. Účast české jednotky ve válce v Zálivu 1991 (Ing. Lubomír Šmehlík, pplk v.v.)