Lidé se stále častěji zamýšlejí nad trvalými hodnotami, které nelze najít nikde jinde, než v samotné mysli každého člověka. Rozpoznání toho, co se v mysli skutečně odehrává, učí buddhismus, jemuž dal základ historický Buddha Šakjámuni před 2500 lety.

„Ať už lidé žijí kdekoliv, tak hledají nějakou míru vnitřního štěstí, nějakého smyslu. Všude jsme obklopeni věcmi, které nám říkají: Kup si mě! Nasedni do mě a jeď se mnou tam a tam a budeš šťastný. A lidi to dělají, kupují si ty hračky, čím dál tím dražší a sofistikovanější, ale stejně nejsou šťastní," říká Jakub Kadlec.

Buddhismus využívá všech tendencí lidské mysli a moderního západního světa. Nehovoří o tom, že by se lidé měli vrátit zpět na stromy, ale ukazuje jim, že štěstí není nikde mimo, že je uvnitř nich samotných.

Hudba na náměstí ve Slaném - Music on the Square, první koncert slánské kapely Kujooni v sezoně 2016
Slaňáci budou soutěžit o vylepšení města, ve hře je venkovní cvičiště i lavičky

„Mysl sama o sobě je vzrušující a zajímavá. Prožívající je schopen ji zakoušet, protože má všechny kvality v sobě. Ale samozřejmě, na to, abychom ji mohli prožívat, je potřeba meditovat," dodává Jakub Kadlec. Buddhistická meditace je metoda, která umožňuje, aby se různé rušivé myšlenky
a rušivé stavy mysli usadily a aby se objevila přirozená vnitřní zářivost a přirozené kvality mysli.


„Buddhovo učení jsou vlastně praktické rady od přítele, něco, co se dotýká přímo našeho života, něco, co je nám schopno pomoci v každodenních situacích," popisuje učení buddhismu Jakub Kadlec, který je žákem lamy Oleho Nydahla a působí na jeho pověření jako učitel. Učitelé laického buddhismu jsou lidé, kteří mají normální zaměstnání a ve svém volném čase přednášejí po celé zemi a často i po světě.

„Jediným cílem v buddhismu je vyrábět šťastné lidi," říká dánský cestující učitel lama Ole Nydahl, jeden z prvních Evropanů, který se mohl naučit schopnostem a vědomostem dříve uchovávaným jen na Východě a přenést je na Západ. V prosinci 1969 se on a jeho manželka Hannah stali prvními západními žáky 16. Karmapy. Lama Ole posledních 50 let bez přestávky cestuje, učí a zakládá meditační centra po celém světě. Dnes jich je téměř 600.

Danuše Jirkovská.
Danuše Jirkovská: Učitel v oborech zdravotnictví musí být přísný


Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü je jedním ze tří směrů, které předal Buddha Šákjamuni. Šířil se 1500 let v Indii, pak 1000 let v Tibetu, kde vznikly čtyři hlavní školy, mezi nimi i škola Karma Kagjü, v jejímž čele stojí Karmapa, v současnosti 17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže.

V České republice je buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü první náboženskou společností buddhistů, která je registrována Ministerstvem kultury ČR.

Michal Povolný