Jak se společnost zrodila?
Zakládali jsme jí v roce 1997, takže asi před dvaceti lety. Bohužel ze zakládajících členů jsem v ní zůstal sám.Osobně mě vždycky bavila historie. Dokonce dělám i asistenta v historických výzkumech, takže historii prožívám takřka ze všech stran.

Kde vás může veřejnost vidět?
Pravidelně pořádáme například akci nazvanou Okno do středověku na zřícenině hradu Hasištejn, nebo také akci pro děti na zámku Loučeň. Dále býváme také na různých městských slavnostech nebo také na Křivoklátě. Tam jsme dělali i noční prohlídky. Dříve jsme šermovali také na Krakovci či Točníku.

Kolik čítá W-Arlet členů?
Je nás asi jedenáct nebo dvanáct, na našich akcích se ovšem objevují ještě další hosté. Naše společnost je složena ze členů z celých středních Čech. Tentokrát na tvrzi Malá Dobrá šermovalo také několik mladých šermířů, kteří u nás začínají. Musí si zkrátka vydobýt ostruhy. (směje se)

Je možné se k vám přidat?
Ano, za mladou krev budeme jen rádi. Trénujeme jednou týdně v Roztokách u Křivoklátu či přímo na Křivoklátě, zároveň máme ještě mezitrénink většinou v Praze.

Jaké musí mít člověk předpoklady?
Určitě je dobré, když mu bude více než šestnáct let, v ideálním případě spíše osmnáct. Musí mít pohybové předpoklady a hlavně chuť tohle dělat, být zapálený do historie tak, jako my všichni.