Masopustní průvod zamířil nejprve k domu starosty obce Jiřího Pospíšila. Zde se dožadoval svolení, aby mohl zahájit masopustní veselí. Odpověď dostal samozřejmě kladnou.

„Rozverná a bujará jedomělická maškaro. Vítám tě pěkně a tímto dávám tvé žádosti s čistým srdcem a z moci mé úřední svolení. I když po více než padesáti letech spánku, k tomu ještě 14 dnech a 20 minutách, je dobře, abyste dnes opět všichni obešli naši vesnici, obkoledovali sousedy a také je trochu potrápili. Mám k tomu několik podmínek: nebudete činit škody na mém, obecním ani soukromém majetku. Dále nebudete kazit děti a do rána si všechny ožraly unavené masopustním veselím z ulic a ze škarp sesbíráte,“ odpověděl na žádost starosta Jiří Pospíšil.

Po masopustním průvodu pokračovalo veselí v místní sokolovně, kde bylo přichystáno posezení s hudbou, jehož součástí byly vepřové hody.