Sobotní Mariánská pouť s trhy lidových řemesel byla v Kamenných Žehrovicích spojena ještě s jednou významnou událostí. Obec navštívil kardinál Miroslav Vlk, aby slavnostně vysvětil nově postavenou kapličku Jména Panny Marie.

Pozornost byla upřena na průvod kardinála s doprovodem orchestru Františka Šitty a pěveckého sboru Vox Nymburgensis. V tu dobu už stánkaři nabízeli řadu dobrot. Zavonělo pečené jihočeské selátko, české buchty, staročeské trdlo, perníky, s ukázkou dovednosti se činil řezbář, košíkář, k vidění byly šperky, hrnčíři, obrázky na skle, kovář, kartáčník i dřevěné hračky.

„V místě, kde stála kaple,jež byla v sedmdesátých letech minulého století zbourána, stojí nová. Před pěti lety jsme založili sdružení a začali shánět sponzory a architekta. Jsem ráda, že mě podpořili i další občané, kteří měli stejnou myšlenku – postavit kapličku novou,“ řekla předsedkyně občanského sdružení Žehrovák Sylvie Kroupová.

Stavba je atypická a nebylo jednoduché sehnat vše potřebné. Základní kámen byl vysvěcen v roce 2006. Podařilo se získat dvoumilionovou dotaci. Ovšem ceny šly stále výš a peníze nestačily. Díky hluboce věřícímu člověku, který finančně pomohl a veřejné sbírce v obci byla stavba dokončena za tři roky. Ne všichni lidé z Kamenných Žehrovic stavbu podporovali. Přibližně polovina z nich byla proti. Akustickou stěnu kaple otestoval při prvním zkušebním koncertu písničkář Jaroslav Hutka.

„Mám představu, že objekt bude sloužit spíše pro komorní koncerty, případně jako obřadní či smuteční síň. Kaple je postavena podle projektu architekta Tomáše Kocourka. Při stavbě mi pomáhalo takzvané tvrdé jádro sdružení. Sama jsem skládala cihly, penetrovala fasádu, natírala a zlatila všechny kovy,“ poznamenala předsedkyně.

A jak těžké bylo dostat kardinála do obce? „Bylo to velmi lehké. Aktivita a vše, co se zde udělalo, bylo pozváním,“ odpověděl Miroslav Vlk. „Těšil jsem se na toto setkání. Pochopil jsem, že vaše vesnice je mimořádná, nejen tím, že jste slavili nedávno 960 let. Už tam jsou první zmínky o Žehrovicích a žehrováku, vašem kameni, ze kterého byl stavěn i Karlův most. Nejste obyčejná vesnice, ale historická a slavná. Chápu že obnovení této kaple je projevem také vaší úcty ke kořenům. Je to velice důležitá známka, že ctíte a máte úctu ke kontinuitě,“ sdělil mimo jiné ve svém projevu kardinál.

Obec nyní čeká, zda bude úspěšná se žádostí o dotaci na parkovou úpravu návsi. Ta by měla zasahovat od kaple až k parkovišti u hlavní silnice.

Autor: Břetislav Kostka