Na koncertě bude poprvé v Kladně provedena Slavnostní (Triumfální) symfonie Bedřicha Smetany zkomponovaná u příležitosti oslav sňatku rakouského císaře a českého krále Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, jejímž centrálním hudebním motem je citace císařské rakouské hymny s Haydnovým chorálem Zachovej nám, Hospodine.

Po dvacetiminutové přestávce zazní Klid lesa Antonína Dvořáka z cyklu Ze Šumavy se sólistou Miroslavem Domanjou, violoncellistou Kladenského symfonického orchestru. Závěr koncertu bude patřit premiéře Symfonie in C Královské s podtitulem Ke 100. výročí zániku monarchie, která je první symfonií zkomponovanou Karlem Procházkou, violoncellistou a dirigentem Kladenského symfonického orchestru.

Symfonie má připomenout nesmírný kulturní odkaz celé české státnosti a slavné minulosti našeho národa. Závěr symfonie je inspirován Smetanovou Slavnostní (Triumfální) symfonií v tom smyslu, že je zde citována skladba ze stejného období, a zřejmě i ze stejného autorského pera některého z bratří Haydnů, Bože, chválíme Tebe, původně pocházející ze Zpěvníku Marie Terezie.

Vstupenky v ceně 100 Kč je možno zakoupit od 18:15 v den konání koncertu u vstupu do Malého sálu Domu kultury Kladno, náměstí Sítná 3127, Kladno.

Hana Tepříková