„K dispozici jim bude knihovník, který nové uživatele seznámí s nabízenými službami. Jsme připraveni pomoci návštěvníkům při vyhledávání informací o zvolených studijních oborech a o přijímacích zkouškách, včetně příkladů testů, o webových stránkách středních, vyšších odborných a vysokých škol,“ informoval Jakub Pavlík z SVK.

Knihovna nabízí studentům i aktuální přehled webů vysokých škol. Návštěvníci si zde mohou vypůjčit knihy nezbytné pro úspěšnou přípravu na přijímací zkoušky. Pro uchazeče o vysokoškolské studium zpracuje rešerše se záznamy knih s informacemi, příklady a testy k přijímacím zkouškám na jednotlivé studijní obory nebo školy.

Více informací o službách nabízených Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně lze nalézt na internetových stránkách www.svkkl.cz.