Ve Středočeské vědecké knihovně se konala zcela výjimečná akce. Uskutečnil se tu křest českého překladu knihy palestinského spisovatele Mahmúda Šukajra. Jeho dílo Nepatrné pravděpodobnosti přeložila Iva Lišková z Kladna, která přítomné návštěvníky celým večerem také provázela.

Akce se zúčastnil i palestinský velvyslanec J. E. p. Khaled M. Q. Alattrash. Křtu byli přítomni také arabisté vyučující na Karlově univerzitě. Jaroslav Oliverius, František Ondráš a Pavel Ťupek. Rovněž se zúčastnil i Zdenko Pavelka, jehož nakladatelství knihu vydalo.

Autor sám se ze zdravotních důvodů nezúčastnil, nicméně byla přečtena alespoň jeho zdravice. Součástí programu bylo i čtení ukázek z přeložené knihy v češtině i arabštině. Závěrem celého večera byla ochutnávka tradičních jídel.
S nadanou překladatelkou Ivu Liškovou udělala rozhovor Helena Doubková, mluvčí Středočeské vědecké knihovny Kladno.

Proč se křest Vaší knihy konal zrovna ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně?
Kladno je pro mne místem, kde jsem se narodila, kde žiji a kde žily i generace mých předků. A knihovna je to proto, že literatura do knihovny prostě patří.

Jak jste se dostala ke studiu arabistiky?
Úplnou náhodou. Nejdřív jsem začala studovat český jazyk na Filozofické fakultě UK jako samostatný obor. O prázdninách, ještě než jsem nastoupila ke studiu do prvního ročníku, jsem si půjčila učebnici arabštiny. Líbilo se mi písmo, jazyk, chtěla jsem se dozvědět víc. Nadchlo mě to, a tak jsem začala navštěvovat přednášky na oboru arabistika. Jenže tento obor se neotevírá každý rok, musela jsem tedy dva roky počkat.

Je to široký obor, na co se specializujete?
Vybrala jsem si Tunisko, kde jsem absolvovala několik studijních pobytů a seznámila se s mnoha tuniskými intelektuály. Tunisko je krásná země s úžasnou a svébytnou kulturou, v níž se harmonicky prolíná orientální kultura se západními vlivy, tradice s moderností. Poznala jsem tuto kulturu zevnitř, je u nás prakticky neznámá, a je třeba říci, že nemá mnoho společného s tím, co pozná většina českých turistů během svého pobytu v hotelu u moře. Tuniské literatuře, respektive poezii, jsem věnovala i svou diplomovou a disertační práci. V několika literárních a odborných časopisech byly uveřejněny také některé mé překlady tuniských básní a odborné články na toto téma.

Co vás tedy vedlo k přeložení knihy palestinského autora Nepatrné pravděpodobnosti?
Opět náhoda. Tuto knihu mi darovali přátelé. Zaujala mě především svou formou (žánr „velmi krátká povídka"), přičemž každou povídku lze číst jako samostatnou významovou jednotku, nebo jako vzájemně propojené obrazy, které vytvářejí románový děj. K hlavním inspiračním zdrojům patří mimo jiné i postava dobrého vojáka Švejka a také Praha, v níž autor tři roky žil.

Zmíněné dílo je vaší knižní prvotinou, chystáte nějakou další knihu?
Připravuji antologii moderní tuniské poezie, která je velmi různorodá pokud se týče literární formy, témat i inspiračních vlivů, a přitom je zde prakticky neznámá. Hledám vydavatele či sponzora pro její vydání, což není zrovna jednoduché, protože se logicky nejedná o komerčně zajímavou záležitost. Ale snad se mi poštěstí a bude možné tuto poezii představit českému čtenáři v knižní podobě.

Iva Lišková

Překladatelka Iva Lišková absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor arabistika a bohemistika. Poté pokračovala na stejné fakultě v doktoranském studiu, které zakončila disertační prací na téma Současné tuniské literatury. Kniha je prvním překladatelským počinem této nadané autorky.