Hlavním hostem večera byla samozřejmě autorka Helena Procházková, vydavatele zastupoval ředitel Knihovny Jana Drdy v Příbrami Václav Chvál a také autor grafické úpravy knihy výtvarník Václav Frolík.

Setkání moderoval pracovník knihovny Jakub Pavlík. Na začátku pohovořil o historii povídky jako literárního útvaru a dále o samotné knize.
„Inspirací k napsání této publikace byla jednak krajina autorčina dětství, tedy jižní Morava, a také čas prožitý na Kladensku a místa tohoto kraje, kde autorka působila jako učitelka. Inspirací byli lidé zde žijící, ale setkáváme se i s umělecky ztvárněnými skutečnými lidskými příběhy a osudy, tedy našimi reálnými současníky,“ uvedl moderátor Jakub Pavlík.

Kniha Zapomenuté housle není autorčinou prvotinou. Její první literární dílo je určené zejména dětem ve věku od šesti do osmi let. Jedná se také o dosud nevydané bohatě ilustrované Pohádky ze šachovnice. Druhou tvorbou je právě představená kniha povídek, kterou však v datu vydání předstihla zcela osobitá kniha Noční adorace. Dokončeno již bylo i její čtvrté dílo Mince krále Ašorty, určené mládeži.

Při slavnostním večeru moderátor návštěvníkům knihu blíže popsal. „Měl jsem tu čest, že jsem mohl být čtenářem již rukopisného zpracování publikace. Kniha se nejen svým obsahem, ale zejména svým způsobem vyjádření a sdělení dotýká vnitřního světa čtenáře, které bývá v chvatu všedních dnů často zapomenut. Zachycuje lidské příběhy jak v krátkých okamžicích, tak ve velkých časových vzdálenostech, jako je tomu například v povídce Dobrý večer, Valerie. Povídkám nechybí ani dramatičnost. Například hrdina povídky Zapomenuté housle, která dala název celé knize, starý Rom, při procitnutí z klinické smrti pronese poslední větu svého života ´Kde jsou ty housle?´ a od té chvíle zůstane němý. Promlouvá pak skrze tóny svých houslí, jež byly uloženy v zapomenuté skříni na půdě po dobu čtyřiceti let,“ prozradil více z obsahu knihy Pavlík.

„V povídce Adventní rozjímání je na první pohled popsána každodenní všední cesta patrně domů. Vede běžnou ulicí, kterou mnohdy konáme bezmyšlenkovitě a automaticky. Z příběhu je patrný adventní čas. Obyčejná cesta je zde protkána lidskými osudy a příběhy těch, kteří podél ní bydlí a je jakýmsi nahlédnutím do jejich života,“ dodal pracovník knihovny. Kmotr knihy Václav Chvál při křestu také promluvil o tom, co vše předcházelo okamžiku, než čtenář mohl vzít knihu Zapomenuté housle poprvé do svých rukou.