Autorka, současnou profesí knihovnice, je naší přední českou aforistkou, autorkou fejetonů, povídek a básniček. Známé a oblíbené mezi čtenáři jsou následující knižní tituly – Život tropí aforismy, Dámská volenka aneb Sólo pro aforismy, Hádej, co je to, Miniaturní neřesti aneb Pokoušení, Žena vkurzu, Naše politická kaše, které autorce vyšly od roku 1992 do roku 2006.

První novinkou snázvem Polepšovna (nakladatelka Slávka Kopecká), je kniha plná aforismů slaskavým a chytrým humorem, doplněná půvabnými ilustracemi kreslíře Borise Pralovszkého. Druhou byla knížka vtipných fejetonů (nakladatelství Petra) nazvaná Století vhodné pro ženu.

Mezi kmotry knížek byli moderátor televize Nova Karel Voříšek, který se ve Slaném narodil, a známá spisovatelka Táňa Kubátová. K vzácným hostům patřil profesor Zdeněk Mahler, který zde podepisoval přítomným zájemcům svoje knihy – Ano, Masaryk a Král a lazebnice.

„Setkání se Zdeňkou Ortovou je vždy velmi příjemné, zrovna tak jako čtenářské setkání sjejími knihami plnými laskavého a chytrého humoru,“ uvedla jedna znávštěvnic autogramiády.