Delegaci přivítal ředitel památníku s vedoucím muzea a slavnostnímu přijetí byli přítomni lidická žena Miloslava Kalibová a lidické dítě Pavel Horešovský. Setkání se zúčastnil i předseda Kruhu přátel česko-německého porozumění Bohumil Řeřicha.

Michael Müller zasadil růžový keř v místním sadu, účastnící delegace položili věnec na společný hrob lidických mužů, navštívili multimediální expozici muzea.