V jejím úvodu promluvili starosta Lidic Josef Mareš a historik a spisovatel Zdeněk Mahler, který vyzdvihl krásu a unikátnost místní lipové aleje, jež je nejdelší alejí svého druhu v České republice. Po vystoupení žáků zdejší mateřské školy a Základní umělecké školy v Buštěhradě následovalo slavnostní zasazení lípy v parku. I tohoto úkolu se symbolicky ujaly děti a s pomocí svých učitelek kořeny stromu zasypaly zeminou. Poté mohli zájemci zhlédnout vystoupení mažoretek a zúčastnit se programu pro děti i dospělé v zahradě Lidické galerie, kde až do večerních hodin vyhrávala kapela Univers.

„Rádi bychom tu pořádali kulturní akce, jež nebudou zaměřeny jen na minulost, i když tolik důležitou. Jejich prostřednictvím bychom chtěli rozpohybovat místní společenské dění. Mnozí lidé, kteří tu bydlí, se navzájem ani neznají, což je škoda. Galerijní zahrada je krásná, rádi bychom proto ve spolupráci s památníkem vytvořili lidem dostatek příležitostí k tomu, aby sem měli důvod chodit,“ sdělil starosta Lidic Josef Mareš.

Hned tuto neděli by se zde měla uskutečnit další akce, kam byla mimo jiné pozvána lékařka Kateřina Cajthamlová, kterou znají lidé z oblíbeného televizního pořadu Jste to, co jíte. „Věříme, že i tentokrát nám bude přát počasí a přijde dost lidí. Ti mají nyní také možnost přinášet na obecní úřad nápady, jaké písemné či věcné odkazy pro příští generace bychom měli uložit do zvláštní schránky ke kořenům čerstvě zasazené lípy,“ prozradil starosta.

V Lidicích nyní stojí 157 domů, kde žije 433 obyvatel, z toho je 53 dětí. Ve starých Lidicích stávalo kolem stovky domů, kde před vypálením obce žilo více než 500 lidí. Dosud nezastavěné parcely v západní části katastru Lidic jsou příslibem pro další výstavbu rodinných domů. „Pozemky mají čtrnáct majitelů, přičemž obec je jedním ze dvou majoritních vlastníků. V současné době máme již schválen regulační plán. Výhledově by zde mohlo být postaveno třicet až sto domků. Žádné satelitní městečko tu ale nechceme. Byli bychom rádi, kdyby nová zástavba navazovala na tu současnou,“ poznamenal Mareš.

Více obyvatel by Lidicím umožnilo získávat větší balík peněz do obecního rozpočtu. Přestože je obec plynofikována a nedávno začala využívat novou čistírnu odpadních vod, je tu stále do čeho investovat. Lidé by například ocenili obnovu chodníků v západní části Lidic.Vedení obce se netají ani tím, že by chtělo peníze vkládat do takových zařízení, která zaručí jejich návratnost. „Určité představy s ohledem na čilý turistický ruch již máme,“ naznačil starosta.