Ve středu 3. května byla zahájena poslední výstava z této série, Ohlédnutí třetí – kladenští fotografové. Zatímco dvě předchozí výstavy uvedly ukázky z tvorby předních našich i zahraničních fotografů, tato výstava si klade za cíl představit 31 kladenských autorů, kteří zde v uplynulých letech vystavovali, a to původními fotografiemi z té doby.


Protože se jedná o autory kladenské, tématika města zde představuje velkou část výstavy. Panorama kladenských hutí z doby jejich největší slávy od Jaroslava Vyšína, vánoční atmosféru na staré martince od Jaroslava Pergla, práci v dolech od Josefa Seiferta i končící industriální slávu od Tomáše Lébra, Šimona Vejvančického a Dagmar Šubrtové.


Z dalších autorů zde mimo jiné nechybí fotomontáže Josefa Fouska, balet Oldřicha Pernici, Slovensko Jiřího Pergla, portréty významných osobností od Karla Kestnera nebo práce mladých tvůrců Pavla Čápa či Roberta Kisse. Najdeme zde i práce všech fotografujících členů rodiny Jiřího Hankeho, který galerii v roce 1977 založil a dosud dramaturgicky i organizačně řídí. Výstavu mohou zájemci navštívit do 5. června 2017. (říha)