Milica Gedeonová byla jedním ze šťastných dětí, jejichž talentu si povšimne už kantor na základní škole. Když usoudila, že nejbližší jejímu výtvarnému zaměření je stavební průmyslovka, tak ji absolvovala. Je-li člověk vybaven tak jako ona cílevědomostí, trpělivostí a pílí snoubenou s talentem, pokračuje k cíli. V roce 1967 v Prešově absolvovala Filosofickou fakultu – obor výtvarná výchova a estetika. Poté byla přijata jako scénografa v tamním divadle.

Tato práce ji zcela získala a chtěla se o ní také co nejvíce dozvědět. Podala si proto přihlášku na DAMU v Bratislavě. Protože se ale ten rok obor scénografie na Slovensku neotevíral, byla, poté co předložila své výtvarné návrhy scén a kostýmů za roční působení v prešovském divadle, přijata rovnou do 3. ročníku oboru scénografie na DAMU v Praze. Absolvovala ji v roce 1971.

Více než 25 let se věnovala výtvarným návrhům scény a kostýmů v kladenském divadle. Účastnila se pravidelně scénografických výstav středočeského kraje a obesílala svými návrhy celosvětovou scénografickou soutěž Quadrienále v Praze. Po ukončení angažmá v divadle se věnuje volné tvorbě a přípravě mladých talentů pro studium středních a vysokých uměleckých škol.

Výtvarný projev Milici Gedeonová má základ v bravurní kresbě vycházející nejen z talentu a dobrého školení ale i neúnavného procvičování při návrzích kostýmů. Barevnost jejích obrazů je sytá a kontrastní. Na výstavě se návštěvníci mohou přesvědčit, že Milica Gedeonová zůstává u svého celoživotního tématu, jímž je divadlo, neboť většina obrazů má za námět commedia del arte. (hru)