Předseda občanského sdružení Klub Železničního muzea Zlonice Tomáš Čech informoval, že posláním společnosti bude převzetí veškerých muzejních aktivit v oblasti železniční dopravy a jejich následný rozvoj.

Do Zlonic také dorazil nový exponát – motorový vůz M 131.1470, lidově zvaný Hurvínek. Příjezd zástupce nejrozšířenějšího typu vozidla lokálkových historických vlaků urychlil i připravovanou zásadní změnu organizační struktury muzea.

,,Klub bude od letošní sezony zajišťovat výhradně rekonstrukci a běžný chod muzea včetně provozu úzkorozchodné železnice a nekolejových exponátů,“ řekl člen výboru Jiří Hagenštoc. Vzniklá dceřiná společnost podle něj bude mít větší možnosti s rozšířením muzejních aktivit. Občanské sdružení pak bude podle Hagenštoce pečovat ještě lépe o spokojenost návštěvníků.

Pronajaté kolejiště zlonické výtopny bude i nadále využíváno k příležitostným akcím. V budoucnosti by se dokonce mohlo stát i depem pro lokomotivy a vozy. ,,Velmi jsme uvítali nabídku podpory vzniku našeho klubu. Dlouho jsme usilovali o návrat motoráčku do Česka a jsme rádi, že jsme nakonec získali i potřebné zázemí ve stabilním muzeu,“ uvedl člen přípravného výboru Petr Nepil.

Nový motorový vůz bude do roku 2012 opraven. V budoucnosti se jím lidé budou moci svézt v rámci tradičních turistických návštěv na horu Říp.