Kromě samotného snímku si zaplněný, nově zrekonstruovaný, kulturní dům užil také přítomnost režiséra Zdeňka Trošky.

Veřejnosti se zároveň představila také trojice herců ze zmiňované pohádky - Richard Jaroslav Müller, Sara Sandeva či Michaela Břízová, se kterými se zájemci mohli po promítání vyfotit, či ulovit autogram.

Celým večerem návštěvníky kulturního domu provázel Václav Matěj Duchek.