Posluchači, kteří kostel zcela zaplnili, si vyslechli vánoční písně a koledy z Čech i jiných evropských zemí. Vybrané dobrovolné vstupné bude věnováno na již probíhající rekonstrukci věže kostela. Pěkné výkony zpěváků i hudebníků posluchači odměňovali upřímným potleskem.

Aby věž nezůstala dlouho jen torzem, zřídila obec u České spořitelny transparentní účet s číslem 5070166359/0800, na nějž mohou občané přispět.

AUTOR: Vladimír Drvota