Příchozím dětem i jejich dospěláckému doprovodu předvedli svoje produkty a dovednosti včelaři, vyzkoušet si mohli přihlášení účastníci také perníky vytvářené do dřevěných forem a nechyběla ani další staročeská řemesla v podání dráteníka, košíkářky či mistra řezbáře a znalce králických betlémů - Oldřicha Čecha ze Dřínova u Slaného. 


Vzhledem k tomu, že se Medový den konal v Ostrově, kde mají celoročně sídlo i zájmové kroužky pro děti, mohli návštěvníci nahlédnout také do místnosti, kde kluci závodí pravidelně na autodráze, jelikož zde jedou sérii závodů Velká cena.