O Kačici

Kačice leží na Svatováclavské stezce, která začíná u prastarého stochovského Svatováclavského dubu. Tradice tvrdí, že obec Kačice dostala své pojmenování podle obrovských hejn divokých kachen, zdržujících se na zdejších rybnících a v rákosinách. Nejde však o hejno, ale jednu jedinou “kačici”!

Ve Sládečkově muzeu v Kladně je ve stálé expozici vystaven i zlacený gombík z Kačice. Gombík s ptačím motivem, který je podobný tomu kačickému, přitom mohou lidé najít i na líci dnešní dvoukoruny.
 
… Kačice, Kačák či Loděnice je potok, který jako by přitékal z hlubin věků, z mlhavých vzpomínek na dávná keltská a slovanská obětiště. Zarůstající valy hradišť, zapomenuté hroby, staleté stromy , posvátné kameny, prameny a vztyčené kříže na osamělých útesech jsou orientačními body, vyznačující tuto vodní stezku…
 
Loděnický potok (čili Kačák) vytéká ze “džbánu”.  Džbán je název zvláštního pohoří, tvořícího výrazný předěl mezi Rakovnickem a Lounskem. Táhne se od východu k západu, od Kladna až k Žatci… (Zdroj: Otomar Dvořák, Dávnou vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice)