„Pro návštěvníky odpoledního setkání, zahradní slavnosti, připravili vojáci ukázku výzbroje  a výstroje příslušníků aktivní zálohy a podíleli se na dovednostních soutěžích, které především dětem připomenou a rozvinou základy spojené s první pomocí, ochranou před zbraněmi hromadného ničení, orientací v terénu a zásadami spojenými s případným teroristickým útokem,“ řekla o akci ředitelka 1. ZŠ Slaný, Věra Bělochová. Dětem byl představen i nákladní automobil Tatra 810, který je standardním přepravním prostředkem vojáků pěší roty. Ačkoli tato technika nemá pásy ani se neježí zbraněmi, byl o prohlídku veliký zájem. Krátkou ukázkou vojáci prezentovali své dovednosti získané v taktických činnostech spojených se službou vojáka v aktivní záloze. 


Rodičům i dalším zájemcům vojáci vysvětlili princip aktivní zálohy, jeho úlohu a potřebnost v systému obrany státu, včetně podmínek vstupu do tohoto projektu a legislativní pravidla. 


Pro nejmenší byly připraveny soutěže v kreslení a krátké dovednostní fyzické testy, u kterých si děti mohly vyzkoušet náročnost vojenské služby.


Paralelně se konala i soutěž třídních týmů, která byla zaměřena na EU. Třídní týmy (třídní učitel, žáci, rodiče) připravili krásné prezentace států EU, které se staly podkladem pro odpovědi v kvízu. Na závěr vojáci a vedení školy, ocenily nejlepší projekty soutěže. 


Dle vyjádření plukovníka generálního štábu, Romana Tkačíka, ředitele KVV Praha, je velmi důležité veřejnost seznamovat s děním a trendy v Armádě České republiky a provádět výchovu a vštěpování základů státnosti a demokratických principů již od školního věku. Jeho slova v závěu podpořila ředitelka školy Věra Bělochová: „Formou takovýchto zážitků si děti osvojí znalosti nejlépe.“