Slaný - Městské centrum Grand ve Slaném hostilo v neděli Orient Dance Slaný. Jednalo se o 2. ročník soutěžní taneční přehlídky v orientálním tanci, přičemž se soutěžilo ve čtyřech kategoriích - sóla, dua, skupiny a formace. Po skončení soutěže čekal zúčastněné ještě seminář s tanečnicí Jannah. Ta soutěžícím například poradila, jak pracovat s choreografií i improvizací. Dozvěděli se také jak pracovat s vlastní energií i výrazem, ale také s prostorem jeviště a samotným publikem. Část semináře byla věnována také interpretaci jednotlivých hudebních stylů a nálad.