Díky tomu, že dílo je interaktivní, je to jedna z mála výstav, na kterou si můžete sáhnout. Obrazy Tomáše Záborce jsou plné barev, světla, přírody, která nás obklopuje a výtvarník ji dokáže zajímavým a nevšedním způsobem zachytit a zvěčnit na velkoplošných deskách a dřevěných artefaktech.

Na úvod vernisáže se mohli příchozí zaposlouchat do meditačních tonů hráče na brumle Petra Jasinčuka.