Kromě toho se povedlo vybrat i finanční prostředky pro diecézní záměry. Peníze půjdou na rekonstrukci azylového domu pro matky s dětmi sv. Máří Magdalény v Kralupech nad Vltavou, sociální bydlení, pomoc rodinám v nouzi a zdravotní péči v Ugandě.

Jana Jirásková