Kromě malby tvoří velice významnou část jeho díla grafika, především linoryty, litografie a suchá jehla. Vytvořil okolo 1000 grafických listů.

Ota Janeček realizoval za svůj život velkou řadu knižních ilustrací (Hrubín, Halas, La Fontaine, Ovidius, Wilde, Seifert či Verlaine, později ilustrace ke staré čínské poezii) a kreslil rovněž portréty. Pro několik generací českých školáků je znám svými ilustracemi Slabikáře a Čítanky.

O hudební doprovod se při vernisáži postarali slánští muzikanti Rudol Hyška, Karol Hevessy a také jejich žáci ať školního věku či dospělí. Důkazem toho, že se na hudební nástroj dá začít učit kdykoli, je ředitelka kladenského střediska ROSA Hana Fechtnerová. Na saxofon začala hrát teprve před pár lety a dnes už svým hudebním kolegům směle konkuruje.