Stovka listů je věnována pozvání do lokalit, které patří do územní působnosti Přemyslovců, tedy na Slánsko, sever Kladenska a do severozápadního okolí Prahy. Historie a významné počiny obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy (PSČ), která publikaci vydala, jsou popsány na dvaceti stranách.

Z festivalu Kladenský svařák.
Podívejte se: Publikum v kině Sokol zahřál festival Kladenský svařák

Ředitelka PSČ Štěpánka Fišerová připomněla, že čtenáři v knize najdou kousek historie, jakými jsou únětická a knovízská kultura, doba přemyslovských knížat a králů, odkaz šlechtických rodů, ale i unikátní dřevěné zvoničky a opuštěné předválečné pevnosti, připomenutí havířské slávy a toho, co se uchovalo v muzeích a obnovených tradicích. „A taky představení lidí, kteří se na životě kraje výrazně podepisují: sedláků, dobrovolných hasičů, neziskových organizací i úspěšných obcí v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje," zdůraznila.

V úvodu ji slovem doprovodila i její dlouholetá předchůdkyně Jaroslava Seifertová.

Autoři a kmotři

Na slavnostním křtu nechyběl ani předseda PSČ Jaroslav Huk coby autor textů. „Všechny publikace měly dosud stejný formát, kromě dvou prvních, i stejnou grafickou úpravu a také vycházely z jedné tiskárny. V roce dospělosti, kdy Přemyslovci dovršili 18 let existence, jsme se rozhodli vydat knihu trochu jinou. Formátem, grafickou podobou i obsahem," doplnil Huk s tím, že přičemž první jejich kniha vyšla před 13 lety.

Přítomen slavnostnímu okamžiku byl rovněž fotograf Jiří Jaroch a další z autorů fotografií Jiří Müller. Dále se na knize podíleli grafik Jakub Troják, korektorka Věra Becková a fotografiemi přispěli i Pavel Vychodil, Stanislav Boloňský, Jitka Janouchová (a mnozí další, ukrytí pod označením archiv). Knihu vytiskla pražská tiskárna Serifa.

K dostání je ve slánském infocentru nebo v kanceláři Přemyslovců naproti městskému divadlu ve Slaném.