V rámci 5. bienále Industriální stopy 2009 se v Kladně a okolí koná celá řada akcí. K nim patří i odborné přednášky o Poldině huti ve studovně Středočeské vědecké knihovny. V září zde seznámil Jiří Kovařík s historií Poldovky. Tematicky naváže 14. října od 17 hodin přednáška Vojtěcha Bilišiče, Václava Kruliše a dalších, zaměřená na možnosti a projekty budoucího využití areálu bývalých hutí.

Vojtěch Bilišič ve svém projektu, zpracovaném v ateliéru Kurta Gebauera na vysoké škole uměleckoprůmyslové, ukazuje, že i prostředí někdejšího průmyslového podniku může být esteticky a umělecky velice inspirativní.

„V okrajovém cípu mezi vápennými pecemi a domky starých Kročehlav obhospodařuje svou industriální zahradu. Ta je příběhem o soužití průmyslu s přírodou, vztahu zahradníka a zahrady a hledání kouzla krajiny. Zároveň upozorňuje na detaily staveb,jež do této krajiny přinášejí jedinečnou dimenzi – specifický krajinný ráz, který by bez těchto staveb v přírodě nevznikl. Připomínají pyramidy v poušti, studnu, jeskyni nebo rokli a dávají své krajině zvláštní kouzlo a půvab,“ uvedl pracovník knihovny Jakub Pavlík.

Hlavním motivem práce Václava Kruliše je zachování architektonicko–společenského dědictví areálu bývalé huti Koněv v Kladně a jeho konverze do užitečného využití.

„Jeho projekt věznice Kladno–Koněv, která je umístěním v areálu huti situovaná přímo do města a nikoliv na jeho okraj, je založen na konverzi bývalých koksoven. Stávajícím objektům byla přiřazena nová funkce, byl vytvořen generel areálu a navrženy nové objekty, které jsou nutné pro provoz věznice. Architektonický výraz je založen na kontrastu syrového betonu původních konstrukcí a doplňkových nově implementovaných prvků. Původní objekty zůstávají dominantami areálu, nové prvky pojaté většinou kovovou cestou vytváří architektonicky velmi zajímavé prostředí,“ sdělil Pavlík