„Podíváme-li se na společenské jevy, se kterými se naše společnost v současnosti vyrovnává, ať už jde o projevy nesnášenlivosti, rasismu, korupce a jiné, nezbývá než přiznat, že chceme-li tento stav nějakým způsobem změnit k lepšímu, musíme přijatelným způsobem zpřístupnit a otevřít tato témata nejmladší generaci, tedy žákům základních a středních škol, podpořit jejich zdravé národní cítění a naučit je vnímat současnost jako výsledek minulosti,“ uvedl ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl.


Jedním z nejpoutavějších způsobů poznávání minulosti vlastního národa jsou přitom příběhy. Proto v památníku Ležáky vznikl projekt Oběti a hrdinové. „Jeho záměrem je vyzvat žáky a studenty, aby jako aktivní badatelé odhalili v okolí svého bydliště osudy československých občanů, kteří v době 1938 až 1945 dokázali čelit německému útlaku nebo se stali oběťmi nacistické pomsty. Příběhy často zapomenuté nebo neznámé by se tak měly stát připomínkou temné stránky evropské historie 20. století,“ sdělil Červencl.


Na internetových stránkách projektu www.obetiahrdinove.cz budou postupně prezentovány všechny příspěvky, které žáci zpracují podle zadaných kritérií.


S pomocí škol by tak měla být veřejně představena místa nejen obecně známá jako Ležáky a Lidice, ale také místa méně nápadná a pro českou veřejnost již téměř neviditelná.


„Do projektu se mohou zapojit školy v České a Slovenské republice a prostřednictvím místních a regionálních událostí přispět k oživení historie národa a k vytvoření vzpomínky třetí a čtvrté poválečné generace na oběti nacistické zvůle,“ dodal ředitel lidického památníku.