Komorní představení inspirované příběhem Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po ukřižování a zmrtvýchvstání připomíná křesťanskou tradici Velikonoc. Je součástí série šesti koncertů, které dvojice pořádá o letošních Velikonocích napříč republikou.

Ze slavnostního předání speciálně upraveného automobilu Radku Chmelařovi.
Pomáhal druhým, sám skončil na invalidním vozíku. Nyní zas přátelé pomohli jemu

„Po mém scénickém oratoriu Mistr Jan Hus je Pašijový koncert se zpracováním příběhu posledních dnů Ježíše Krista dalším duchovním projektem, který může inspirovat posluchače k zamyšlení nad současným světem, nad nezbytnou harmonií duchovna a materiálna a především k návratu k tradicím,” říká autor Richard Pachman.

Obrovský dík za uspořádání velikonočního setkání ve slánském Husově domě náleží nejen všem členům slánské Evangelické církve metodististické a dalším návštěvníkům, ale především kazateli bratru Josefu Červeňákovi a manželům Luďkovi a Petře Voigtovým.