Letošního bienále se zúčastňují tradičně známí kladenští umělci Jiří Brynda, Nina Čampulka, Václav Frolík, Zdirad Čech, Jaromír Huja, Zdeněk Manina, Dagmar Šubrtová, František Tomík, čestným hostem se stala malířka Jitka Válová. Byli pozváni i dva tvůrcii ze zahraničí, Slovák Miloš Vančo a Polka Kmita Kasia.

K vidění jsou malby, kresby, plastiky, keramika i kombinované techniky. A čím se řídil výběr autorů? „Pokud se jednalo o ty, kteří zde již vystavovali, zajímalo nás, co nového vytvořili, čím překvapí. Nepopírám, že i u autorů nových se jednalo o subjektivní vkus pořadatelů,“ řekl za organizující Občanské sdružení Pro-art Zdeněk Kuchyňka. Podotkl, že pokud je někomu líto, že nebyl osloven, je možné, že se sám svou novu tvorbou nepřipomněl.
Sdružení Pro-art organizuje výstavu společně s Kulturou pro Kladno.

Zahájení se zúčastnil i primátor Dan Jiránek. „Podle mého názoru je právě toto třetí bienále krokem k tomu, aby se z výstavy stala tradice. První byla navštěvovaná, protože v Kladně nic podobného dosud nebylo, podruhé přišli ze zvědavosti, zda je další salon stejně kvalitní, teprve třetí je takzvaně normální, protože už se jedná o záležitost očekávanou,“ uvedl Jiránek. „Důležité je, aby salon neustrnul,“ zdůraznil.

Součástí Kladenského salonu jsou i samostatné výstavy Mikuláše Cacary v Galerii Radost a Z. Čecha ve vinárně Ateliér.

Hezký kulturní zážitek mohou zájemci vychutnat do 26. října.

Olga Fikrlová