Historie sboru sahá až do počátku šestnáctého století, kdy byly roku 1514 vysláno deset ozbrojených mužů do Uher na pomoc potlačení selského povstání. K obnovení spolku došlo v roce 1995 z podnětu ředitele rakovnického muzea Františka Povolného a člena skupina historického šermu při hradu Pravda Petra Fridricha.