V hudebním programu vystoupili žáci slánské ZUŠ následováni dětmi z rodinek Delfínů, Pelikánů, Tuleňů a Lachtanů. Největší potlesk si zasloužili kluci s vtipnou taneční kreací Čajkovského Labutího jezera.

„Bylo to příjemné posezení. Všichni účinkující se snažili co nejlépe předvést, co si připravili. Na celém odpoledni bylo vidět velký kus práce ze strany všech dospělých, kteří se klukům a děvčatům v dětském domově věnují,“ uvedla Libuše Římovská.

Dětský domov ve Slaném byl zřízen 1. června 2003. Je součást organizace Diagnostický ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče Dobřichovice. Poskytuje komplexní péči třiceti dětem (od šesti let do ukončení povinné školní docházky) s kombinovaným postižením. Jedná se o děti převážně s duševními poruchami a nařízenou ústavní výchovou. (ht)