Zařízení pro klienty se speciálními potřebami sídlí na Kladensku a celoročně pečuje o žáky i dospělé z celého regionu i Prahy. Zakladateli první soukromé školy Slunce ve Stochově, která letos slaví 30 let od svého vzniku, jsou manželé Blanka a Jaroslav Dvořákovi. Ti zároveň dali před lety též impuls pro založení nadačního fondu, který díky tomu roky pomáhá zpříjemňovat péči a život lidem s handicapem.

Po roce se tak sešli ve staroměstském chrámu se svými dlouholetými přáteli a mecenáši, kteří podpořili dobrou věc. Moderování akce se ujala Eva Čejková. Hrou na varhany zahájil večer Pavel Černý v doprovodu sopranistky Lucie Silkenové. Dále zazpíval Josef Štágr. Na klavír zahrál nevidomý Vladimír Albrecht, který doprovodil i Helenu Krausovou. Petr Littmann, vedoucí Centra služeb Slunce, všem zahrál na cembalo s flétnistkou Kateřinou Fišerovou.

Ondřej Bastl.
Sběratel Ondřej Bastl vlastní několik tisíc medvědů, jeden pochází až z Aljašky

Spoluzakladatelka a ředitelka Nadačního fondu Slunce pro všechny Blanka Dvořáková poděkovala všem přítomným, zaměstnancům a všem, kdo se v Slunci pro všechny nějakým způsobem angažují. Kytaristka Monika Šonková přítomné i Blanku Dvořákovou překvapila skladbou přes noc pro ni "ušitou".

Návštěvníci si přímo v kostele mohli zakoupit krásné vánoční výrobky klientů Nadace, stejně jako například Anna Rinágelová ze Středokluk, která přijela s maminkou a ve škole Slunce navíc pracuje. Prodejní výstava v chrámu potrvá po zbytek adventu i celé vánoční svátky až do 3. ledna.

Vánoční koledou Nesem vám noviny společně ukončili program všichni vystupující umělci. Velké poděkování patří kromě dárců i Náboženské obci Církve československé husitské a zdejší farářce Libuši Roytové, která Slunci poskytla chrámový prostor.