Večerem provázeli přítomné vážené hosty, přátele, patrony a sponzory všech zařízení Slunce pro klienty se speciálními potřebami moderátoři Hana Heřmánková a Petr Jančařík. Dlouholetí sponzoři a mecenáši byli i letos vyznamenáni na pódiu před zraky všech a z rukou ředitelky Blanky Dvořákové převzali skleněné plakety s obrázkem slunce - logem nadačního fondu.

Výtěžek koncertu byl určen i tentokrát aktivity Nadačního fondu Slunce pro všechny, který letos slaví 15. výročí založení.

Nadační fond Slunce byl založen v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami a podpory Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce, o.p.s. a Okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením České republiky v Kladně. Fond podporuje také Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti.

Nadační fond se zabývá získáváním finančních prostředků a příjmem materiálních darů a jejich následným rozdělováním mezi organizace, které pracují s dětmi a dospělými se speciálními potřebami a poskytováním finančních příspěvků těmto organizacím i jednotlivcům.