Když dostal před časem kladenský fotograf a galerista Jiří Hanke nabídku, aby učil v tvůrčí dílně na FAMU, zpočátku váhal. Dnes je však navýsost spokojený, že ji přijal, protože práce s mladými talentovanými fotografy je úžasná, inspirující, nabíjející. Výsledek jejich vzájemné spolupráce vystavuje nyní v Malé galerii spořitelny. Výstava nese název Objekt i subjekt mého já a jedná se o fotografické autoportréty.

Autoportrét je téma v tvorbě umělců velice osobní. „Práce by měly být neotřelým pohledem na sebe sama jak zvenku, tak zevnitř. Měly by vypovídat o autorovi, a proto bylo téma velmi volné, nezáleželo na formátu ani na technice. Různé autorské přístupy, rozdílnost povah, osobních prožitků i způsob a forma práce jsou hlavní devizou výsledků dílny,“ řekl k vystaveným dílům Jiří Hanke.

Každý člověk sebe nějak cítí, vidí, hodnotí. Právě to je námětem vystavených snímků, kde najdeme klasické, nemanipulované fotografie, digitální multiplikace, hravé kombinace a kompozice.

„Skutečnost, že část studentů je ze zahraničí, nám umožňuje sledovat jejich snahu o zkoumání vlastní identity v době svého pražského studia. Každý z nich se tu nějak cítí, nějak se snaží sžít s ostatními. Myslím, že tvůrčí dílna splnila svůj účel, s výsledky jsem spokojený,“ dodal Hanke.
Mladí tvůrci se vyjadřovali každý po svém, výstava je zajímavá a originální. (fik)